لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

محمود شایان

( ۱۰۵ )
۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به حساب سازندگان طرح نهضت ملی مسکن واریز شد
محمود شایان مدیرعامل بانک‌ مسکن گفت: در طرح نهضت ملی مسکن در مجموع ۱۹ هزار و۵۰۰ میلیارد تومان به حساب سازندگان واریز شده است که از این میزان ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان و ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات است.

وضعیت عملکرد شعب بانک مسکن در استان اصفهان
مدیر شعب بانک مسکن در استان اصفهان طی نشست مدیرعامل بانک با روسای شعب و دوایر این استان گفت: در سفر اخیر رییس جمهوری به استان اصفهان بانک مسکن با برقراری دو میز خدمت اقدام به پاسخگویی و مشاوره به مراجعان کرد.بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان به حساب سازندگان طرح نهضت ملی مسکن پرداخت شد ‌
مدیرعامل بانک‌ مسکن گفت: در طرح نهضت ملی مسکن در مجموع ۱۷ هزار و۵۰۰ میلیارد تومان به حساب سازندگان واریز شده است که از این میزان ۹ هزار میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان و ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل تسهیلات است.

تسهیلات ۶۰۰ میلیون تومانی به سازندگان حرفه‌ای پرداخت شد
دکتر محمود شایان از پرداخت ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات ساخت به سازندگان حرفه‌ای طی یک ماه خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه شورای‌عالی مسکن شهرداری‌ها برای تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن مکلف به صدور پروانه ساختمانی در مدت یک ماه شدند.

 «  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ::  »