به زودی نسخه جدید بازآفرینی شهری در دولت نهایی می شود.

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: به زودی نسخه جدید بازآفرینی شهری در دولت نهایی می شود.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، محمدسعید ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی در دومین گردهمایی مدیران ارشد بانک مسکن در سال 96، با بیان اینکه از اوایل سال 1300 با یک دوگانگی ناشی از بافتهای جدید و قدیم شهری روبه رو هستیم، گفت: این موضوع باعث شده تا هم اکنون یک سوم محدوده شهرهای کشور در چهار پهنه تاریخی، حاشیه نشینی، روستاهای ادغام شده با بافت شهری و همچنین بافت های ناکارآمد میانی قرار گیرند.
وی به دو روش نوسازی و بهسازی بافت های ناکارآمد میانی شهرها طی چند دهه اخیر اشاره کرد و افزود: در روش اول دولت به صورت مستقیم و از طریق تملک املاک ساکنان بافت فرسوده به این حوزه وارد شد و در روش دوم نیز در قالب مشارکت با بخش خصوصی پروژه های نوسازی تعریف شد اما نتایج به دست آمده از هر دو روش نشان داد هیچ یک به تنهایی قابل پیگیری نیست.
به گفته وی در حال حاضر در نظر داریم بهره برداری از یک مدل جهانی یعنی ورود غیرمستقیم دولت و شهرداری به همراه توانمندی ساکنان بافت فرسوده را اجرایی کنیم.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000