عضو هیات مدیره بانک مسکن:

وضعیت نسبتا مناسبی در جذب منابع داریم

با مدیریت همکاران در حال حاضر وضعیت نسبتا مناسبی در جذب منابع داریم که این موضوع در بحث ارزیابی عملکرد همکاران نیز مشهود است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، ابوالقاسم رحیمی انارکی، در دومین همایش فصلی مدیران با ارایه ی سخنرانی در پنلی تحت عنوان نقشه ی راه ارزی بانک مسکن، گفت: امید داریم با جاری شدن امور و نظارت هایی که در حال انجام است در نیمه دوم سال 96 شرایط بسیار بهتری را شاهد باشیم و امید داریم بانک به تمام اهداف خود در پایان سال برسد. وی همچنین با اشاره به بررسی نقشه راه ارزی بانک مسکن گفت: بعد از شرایطی که طی چند سال گذشته بر حوزه ارز حاکم بود موفق شدیم یک نقشه راه مجزا را ذیل سند راهبردی بانک و برنامه راهبردی 1400 بانک تدوین کنیم. از سال 89 تا اواسط 92 اتفاقاتی در حوزه ی ارزی کشور رخ داد که طی 4 سال گذشته تلاش زیادی برای کنترل این مجموعه چالش ها به عمل آمد. این چالش ارزی در آن دوره ناشی از گشایش بی رویه اعتباری و اوراق اسنادی و عدم اخذ وثایق کافی در دوره زمانی 89 تا اواسط 92 و متعاقبا افزایش شدید NPL (افزایش وزن کنترل ریسک اعتباری ) بود. از آن چه که تحت عنوان مطالبات غیر جاری بانک از آن یاد می شود که حدود 120 هزار میلیارد ریال است بیش از 50 درجه آن مربوط به عملیاتی است که در حوزه ی ارزی بانک در آن مقطع رخ داد. که بخشی از آن در قالب اعتبارات اسنادی و بخشی نیز به دلیل تبدیل ارز به ریال است.ما سعی کردیم طی چند سال گذشته این چالش ها را تحت کنترل در بیاوریم اما در این حوزه با یکسری مشکلات مواجه هستیم.

در این پنل چالش ها ، راهکارها سیاست ها استراتژی و چشم انداز فعالیت ارزی بانک مورد بحث قرار گرفت.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000