لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

کمیسیون عمران

( ۴ )

افزایش اخیر قیمت مسکن غیرواقعی است
عضو هیأت رییسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایطی که قیمت مسکن رشد جهشی داشته است دولت باید شرایط پرداخت تسهیلات بدون سپرده با نرخ سود پایین را برای رونق بازار مسکن فراهم کند.