لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

تسهیلات جعاله

( ۹ )

امکانات تسهیلات جعاله مسکن برای مشتریان
در شرایطی که تقاضا برای بازسازی واحدهای مسکونی به دلیل رکود بازار مسکن افزایش یافته است، بانک مسکن یک امکان ویژه برای کمک به متقاضیان و مشتریان در طرح های تسهیلاتی خود قرار داده است.


سه کاربرد تسهیلات جعاله مسکن
مصوبه جدید بانک مسکن برای واحدهای مسکونی مهر و مالکان این خانه ها یک اثر کلیدی بر رفتار و احساس خانوارهای ساکن در این ساختمان ها دارد.
همه چیز درباره جعاله 20 میلیونی بانک مسکن
خریداران مسکن در صورتی که قبلا از تسهیلات خرید بانک مسکن استفاده کرده باشند، در زمان خرید ملک جدید و تعویض وثیقه، می‌توانند از جعاله 20 میلیون تومانی استفاده کنند.

شرایط پاییزی تسهیلات خرید مسکن
هیأت مدیره بانک مسکن در یک مصوبه ضمن تمدید مجوز پرداخت تسهیلات جعاله 20 میلیون تومانی برای خرید مسکن، نحوه پرداخت این نوع تسهیلات در فصل پاییز را تعیین کرد.