لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

دکتر عسکری

( ۸ )کاشت نهال در روز درختکاری (گزارش تصویری)
به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی دکتر علی عسکری سرپرست بانک مسکن صبح امروز طی آیینی با تاکید بر حفظ منابع طبیعی و نگهداشت درختان یک اصله نهال را مقابل ساختمان بانک غرس کرد.