لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

مسوولیت اجتماعی

( ۱۳۲ )

معرفی تسهیلات بانک مسکن به زوج‌های جوان
مدیر شعب بانک مسکن در استان فارس در دیدار با رییس دفاتر نهاد رهبری در دانشگاه‌های این استان آمادگی بانک مسکن را برای ارایه و معرفی تسهیلات به زوج‌های جوان اعلام کرد.

 «  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ::  »